Verzekeren mag dan collectief zijn, iedere klant is uniek!

En zo wil de klant ook begrepen en behandeld worden. Alhoewel veel organisaties de klant centraal stellen, wordt er eigenlijk nog gewoon gefocust op product. Verschillende recente onderzoeken tonen aan dat het unieke contactmoment tussen klant en organisatie in de meeste gevallen onderbenut blijft. Dat komt omdat de medewerker geen goed inzicht heeft in wie zij aan de lijn heeft en wat de (mogelijke) overige behoeften zijn. Kans verloren! Of niet...?

Lees meer

Best Next Action: “Door de bomen het bos kunnen zien”

Maar de wereld verandert in hoog tempo en ‘disruptieve invloeden’ voor uw organsiatie zijn niet enkel theorie meer! Praat niet alleen over klantgecentreerd werken maar doe er werkelijk iets mee! inTouch Best Next Action stelt de klant centraal bij alle in- en outbound processen. Voor het merendeel van uw klanten is dit meer waard dan een korting op de premie.

Uw organisatie heeft een machtdom aan data. Door dit op een pragmatische en gestructureerde wijze samen te brengen, te analyseren en te extrapoleren, krijgen we waardevolle informatie en kennis. Eventueel verrijkt met externe databronnen ontstaat een 360 graden beeld van die ene persoon waar het bij uw bedrijf om gaat: de klant.

De combinatie van toegepaste statistiek, machine learning en business rule engines ontstaat er een krachtig mechanisme dat ieder klantcontact speciaal maakt. In een fractie van een seconde beschikken uw medewerkers altijd over de laatste klantgegevens die ertoe doen en ieder gesprek tot een succes maken.

Best Next Action: “Predictive analytics in de praktijk gebracht”

De kracht van inTouch Best Next Action zit zowel ‘onder de motorkap’ als in de uiterst slimme applicatie. Een super applicatie die de medewerkers in staat stelt de aandacht bij de klant te houden en tegelijkertijd te beschikken over waardevolle informatie, hints en advies. De inTouch Analytics Engine genereert bij in- en outbound verkeer razensnel alle relevante informatie en kennis. Door alle (meta-) data zorgvuldig te verwerken, wordt uw organisatie steeds slimmer, sterker en sneller.

Unique selling points

- Doegerichte klantgesprekken voeren
- Verhoogde product conversie productconversie
- Verbeteren van klanttevredenheid (NPS) door actief matchproces

Snel aan de slag

- Binnen 2 tot 6 weken volledig operationeel
- Secure cloud of op eigen omgeving (‘on premise’)
- Volledig klant- en productbeeld
- Samen met implementatieteam tijdens installatie al de eerste campagnes inregelen

Connected

- Gebouwd voor telefonie, chat, email en social media
- Volledig te integreren met bestaande systemen
- Te combineren met externe online databronnen
- Gereed om met Data Intelligence te koppelen

Graag meer weten?

Stuur ons een berichtje!